Onze producten

SupervizR

Towards a highly efficient operation.
Supervizr is een nieuwe manier om taken op een slimme en efficiente manier te verdelen over de beschikbare medewerkers. Hiermee wordt wachttijd voorkomen en kan sales worden opgevoerd. De goede taak door de juiste persoon op het juiste moment!

SenzR

SenzR verbindt de onderdelen in de winkel met een slim messaging systeem, zodat er snel op uitzonderlijke situaties gereageerd kan worden. Winkelmandjes op? Warme vrieskist? Ontvang de melding direct. Optimaal gebruik van Internet of Things in de winkel!

CountR

Ook steeds te laat met het openen van een kassa? Countr voorspelt op slimme manier wanneer het zo druk wordt in de winkel, dat het tijd wordt om een nieuwe kassa te openen. Daarmee wordt onnodig in de rij staan voorkomen en worden medewerkers efficienter ingezet.

PromotR

Promotr is ons nieuwe product voor het eenvoudig verzamelen en verwerken van klantenfeedback. Door klanten zo makkelijk mogelijk feedback te laten geven, en deze informatie snel beschikbaar te maken, wordt er een goed beeld gegeven over de ervaringen die klanten in de winkel opdoen. En dat levert toegevoegde waarde!

CustomR

Met CustomR worden klanten in staat gesteld om op snelle en innovatieve manier om hulp te vragen. Daarbij kunnen ze om specifieke kennis vragen, bijvoorbeeld iemand die alles van wijn weet. En de klant krijgt direct feedback over wie hem of haar komt helpen. Vergelijk dat eens met de ouderwetse deurbel...

Ons verhaal

Ons verhaal

Als iets moeilijk is, moet je het vaker doen

Wij geloven dat IT in dienst moet staan van mensen en bedrijven. Dat betekent dat applicaties makkelijk bruikbaar moeten zijn en een waarde toevoegen aan de bedrijfsprocessen. Deze twee kernwaarden hanteren we bij alle projecten die we doen en toetsen deze waarden ook zoveel mogelijk in de praktijk.

Omdat de gebruikers in belangrijke mate het succes van een applicatie bepalen, betrekken we die zo snel mogelijk in het ontwikkelproces. We geloven in een Agile manier van software ontwikkeling, en zijn ook groot fan van de Lean Startup principes. Zo snel mogelijk proberen te leren van de stappen die je neemt.

Naast de gebruiker van software is ook het beheer daarvan een speerpunt bij ons. Door gebruik te maken van de nieuwste inzichten (automatisch testen, continuous integration and deployment, devops technieken) maken we ook het beheer zo makkelijk mogelijk. Dus leveren we frequent nieuwe versies op en automatiseren we het installatieproces waar mogelijk.

We vinden deze manier van werken zo interessant, dat we er ook les in geven. Op diverse MBO opleidingen zijn we actief om meer studenten kennis te laten maken met deze methodes. En dat levert veel voldoening op, zowel bij studenten als bij ons.

Ons Team

Met samen meer dan 50 jaar ervaring in ontwikkelen van state of the art technology. Altijd gedreven om de moderne technologie te begrijpen en te gebruiken om betere producten te ontwikkelen.
Freerk Kalsbeek
Freerk Kalsbeek
Founder & CEO
Ronald Elfferich
Ronald Elfferich
Founder & COO

Onze Klanten en Partners

Binnenkort staan hier de ervaringen vermeld van bedrijven waarmee we in het recente verleden hebben gewerkt

Meer weten over ons?

Blogs